Artikli imajo garancijo. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil ter ob predložitvi računa. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla.

Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije, ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Podjetje LEDSTAR daje na vse artikle dve (2) tržno garancijo. Tovarniška garancija, navedena na tehničnih listih, embalaži artikla in spletni strani pri opisih artikla nas ne zavezuje.

Izdelek, ki je predmet reklamacije bo v roku (2-8 dni) zamenjan z novim-identičnim.

Splošni pogoji

V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva:

  • brezplačno odpravo napake
  • če odprava napake ni možna v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek

Na kaj mora biti pozoren prodajalec pri uveljavljanju pravic iz naslova garancije in stvarne napake s strani potrošnika

  • prodajalec mora biti obveščen o napaki v navedenih rokih ( potrebno je pisno obvestilo s strani potrošnika), če imate le ustno obvestilo, bo le to potrošnik zelo težko dokazoval
  • v obvestilu mora potrošnik natančno opisati napako
  • prodajalec mora imeti priložnost, da stvar pregleda in oceni morebitno napako
  • potrošnik vam mora navesti zahtevo, kaj želi iz uveljavljanja
  • prodajalec mora nujno odgovoriti potrošniku v roku 8 dni – tako v primeru, če ugodite zahtevi kot tudi v primeru, če se ne strinjate z uveljavljanjem napake oziroma garancije

Pomembno:

Ob menjavi, oziroma montaži LED sijalk in ostalih LED svetil je potrebno zagotoviti, da niso pod el. napetostjo.

Nestrokovna vgradnja lahko povzroči nepravilno delovanje in uničenje izdelka.

Priporočamo, da priključitev izvede strokovnjak elektro stroke.